2.septembrī četri notāri nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam, AT priekšsēdētāja vietniekam Pāvelam Gruziņam.

Zvērināti notāri – Evita Mančinska, Viktors Ozols un Irēna Zīringa praktizēs Rīgā, bet Baiba Jaunbērziņa strādās Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Gulbenē. Jaunie notāri zvērēja – būt uzticīgiem Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, godīgi pildīt zvērināta notāra pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, uzticētās lietas un vērtības un neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka notāram par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Pēc svinīgā zvēresta nodošanas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Inga Muciņa pasniedza notāriem amata zīmes.

AT priekšsēdētāja vietnieks P.Gruziņš savā uzrunā pēc zvēresta pieņemšanas zvērinātiem notāriem vēlēja veiksmi savu amata pienākumu pildīšanā, punktualitāti un vienmēr atcerēties to, ka viņu darbs ir cieši saistīts ar cilvēkiem.

 

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv