Ceturtdien, 14.decembrī, tiek sasaukta Augstākās tiesas plēnuma sēde, kurā tiesneši vēlēs Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs ir jāpārvēl, jo līdzšinējai priekšsēdētājai Veronikai Krūmiņai beidzas piecu gadu amata pilnvaru termiņš. Veronika Krūmiņa par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta 2007.gadā, atkārtoti 2012.gadā.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi. Nav noteikts ierobežojums, cik termiņus viens tiesnesis var pildīt departamenta priekšsēdētāja pienākumus.

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 461.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, bet plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211. Ierodoties jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211