Piektdien, 21.aprīlī, Latvijas Universitātē notiks starptautiska Augstākās tiesas organizēta konference „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, kurā tiks prezentēti Augstākās tiesas vadītā projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu četrās jomās – kā saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, tiesu lietu izskatīšanā izmantot zinātniski analītisko nodaļu potenciālu, nodrošināt labāku tiesas komunikāciju un visbeidzot – kā aktīvāk darboties Tieslietu padomēs.

Konferencē tiks atvērta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā”, kurā apkopota Eiropas Savienības dalībvalstu Augstāko tiesu darba organizēšanas labā prakse, praktiski piemēri un ieteikumi.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atzīmē, ka Augstākā tiesa caur šo projektu guvusi vērtīgu pieredzi liela mēroga projektu vadībā. Ieguvēji ir projekta dalībnieki – Latvijas, Lietuvas, Ungārijas un Spānijas Augstākās tiesas, jo savstarpējās pieredzes apmaiņas vizītēs un diskusijās gūta gan pieredze un idejas projekta tēmās, gan savstarpējas sadarbības pieredze. Ieguvēji būs arī citu valstu un citu instanču tiesas, jo projekta laikā sagatavotā Rokasgrāmata tiesu darba organizācijā būs izmantojama kā praktisks ceļvedis tiesu pārvaldībā. “Tiesu darba efektivitātes mērķis ir tiesiskās vides un sabiedrības uzticēšanās tiesām stiprināšana, kā arī tiesās strādājošo tiesnešu un darbinieku gandarījums par savu darbu. Esmu pārliecināts, ka šī konference sekmēs šo mērķu sasniegšanu,” atzīmē Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Konferences plenārsēdē projekta rezultātus prezentēs Antverpenes un Ļubļanas universitāšu pētnieki. Kā īpašie viesi priekšlasījumu sniegs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents Prīts Pikamē, Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pārstāvis, Francijas Augstākās tiesas palātas priekšsēdētājs Alain Lacabarats un Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš.

Pēcpusdienā konferences darbs noritēs divās paralēlās sekcijās: “Augstāko tiesu darba organizācija un zinātniski analītisko nodaļu loma” un “Augstāko tiesu komunikācija un loma Tieslietu padomju darbā”.

Konferences darba valoda – angļu, nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Republikas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016.gada jūnija, un tajā piedalās arī Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes.

Konferences darba kārtība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211