Augstākajā tiesā šodien pulcējās vairāk nekā 40 Ekonomikas un kultūras augstskolas studenti, lai noklausītos Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas sagatavoto tiesību zinību stundu. Lai arī konkrētās augstskolas studenti nav topošie juristi, pasniedzēja Jolanta Dinsberga ļoti atzinīgi vērtē iespēju klātienē iepazīties ar tiesu sistēmu un Augstākās tiesas kompetenci un šādu iespēju izmanto jau vairākus gadus.

Augstskolas lektore Jolanta Dinsberga atzīst: “Studenti novērtē šīs lekcijas un pēc tām seko ļoti pozitīvas atsauksmes. Studenti atzīst, ka klātienē iegūtā informācija par dažādajiem procesu veidiem, pārsūdzības iespējām un tiesvedības gaitu dod labu izpratni par tiesu sistēmu kopumā un šādas zināšanas noder arī tad, ja neplāno nākotni saistīt tieši ar jurisprudenci”.

Augstākajā tiesā ik gadu notiek Pirmkursnieku dienas, ļaujot augstskolu Juridisko fakultāšu studentiem iepazīties ar Augstākās tiesas darbu, tiekoties ar priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Tāpat tiesā ik gadu ekskursijās brauc skolēni no visas Latvijas. 2017.gadā Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja un ar priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču tikās deviņas studentu grupas ar turpat 200 studentiem no Latvijas augstskolām. Uz Tiesību zinību stundām ieradās vairāk nekā 130 dažādu klašu skolēni un uzdeva savus interesējošos jautājumus Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai Veronikai Krūmiņai. Interesentu skaits liecina, ka skolēni ļoti domā par savu nākotnes profesiju un dzīves aicinājumu, jo apgūst zināšanas ne tikai piedaloties Tiesību zinību stundās, ekskursijās, “Ēnu” dienās un Karjeras dienās, bet ļoti labprāt velta tam pat savas brīvdienas, Jauno juristu skolas ietvaros iepazīstot tiesu un valsts iestāžu darbu arī sestdienās. 


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv