3.oktobrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas iesniegtos materiālus tiesnešu kvalifikācijas klases celšanai, apstiprināšanai amatos bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, kā arī atzinumu sniegšanai par iecelšanu tiesneša amatos un apstiprināšanai tiesas priekšsēdētāja amatā.

Tiesneša kvalifikācijas klase tika paaugstināta trīs tiesnešiem – Artūram Freibergam no Augstākās tiesas uz 1.kvalifikācijas klasi, Ervīnam Kušķim no Augstākās tiesas uz 2.klasi un Valentīnai Lohovai no Latgales apgabaltiesas uz 4.kvalifikācijas klasi.

Ineta Ozola no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tika apstiprināta amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Par deviņiem tiesnešiem Kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu viņu iecelšanai tiesnešu amatos – Ilzei Celmiņai par Bauskas rajona tiesas tiesnesi, Dzintrai Baltai par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi, Ingrīdai Bērziņai un Sanitai Kanenbergai par Rīgas rajona tiesas tiesnesēm, Inetai Škutānei par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, Solvitai Glaudānei par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi, Elitai Grigorovičai par Dobeles rajona tiesas tiesnesi, Diānai Dzērviniecei un Robertam Holcmanim par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnešiem. Atbilstoši likumam „Par tiesu varu” tiesnešus amatā ieceļ Saeima. Kandidatūras izvirza Tieslietu ministrs, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.

Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu Rīgas rajona tiesas tiesneses Sandras Strences apstiprināšanai par tiesas priekšsēdētāju.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv