12.septembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus tiesnešu apstiprināšanai amatos bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, kā arī atzinumu sniegšanai par iecelšanu tiesneša amatos.

Deviņi tiesneši tika apstiprināti amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma – Santa Liberte no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, Lūcija Rieta no Kuldīgas rajona tiesas, Jūlija Kergele no Daugavpils tiesas, Ita Seisuma no Valkas rajona tiesas, Inta Marnauza no Ludzas rajona tiesas, Sandra Krūmiņa no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas, Dainis Pēteris Kļaviņš no Madonas rajona tiesas, Alviss Jēkabsons no Talsu rajona tiesas un Normunds Riņķis no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesim Jānim Tiltiņam aizstāt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi viņa prombūtnes laikā.

Par četriem tiesnešiem Kvalifikācijas kolēģija sniedza pozitīvu atzinumu viņu iecelšanai tiesnešu amatos – Guntai Freimanei par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi, Ilzei Stokai par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi, Laumai Šteinertei par Rīgas rajona tiesas tiesnesi un Uldim Bērziņam par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Atbilstoši likumam „Par tiesu varu” tiesnešus amatā ieceļ Saeima. Kandidatūras izvirza Tieslietu ministrs, pamatojoties uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv, tālrunis: 9223943