Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir pagarinājis Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Gunāra Aigara atrašanos Augstākās tiesas tiesneša amatā uz pieciem gadiem. Pozitīvu atzinumu par termiņa pagarinājumu bija sniegusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

1.novembrī G.Aigars sasniedz Augstākās tiesas tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu – 70 gadus. Likuma „Par tiesu varu” 63. panta trešā daļa nosaka, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs, saņemot pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, var pagarināt Augstākās tiesas tiesneša atrašanos amatā uz laiku līdz pieciem gadiem.

Gunārs Aigars par tiesnesi strādā kopš 1967. gada, no 1990. gada ir Augstākās tiesas tiesnesis. Kopš 1995. gada, kad Augstākajā tiesā tika izveidotas tiesu palātas, ir Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs. Kopš 1995. gada ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

Gunārs Aigars ir Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs. Piedalījies likuma „Par tiesu varu” un Civilprocesa likuma izstrādes grupā. Grāmatas „Civilprocesa likuma komentāri” līdzautors.

Apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi 2008. gadā. 2009. gadā saņēmis III šķiras Atzinības krustu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211