Lai Senāta judikatūras nolēmumu meklēšanu padarītu lietotājiem ērtāku, sagatavoti un Augstākās tiesas tīmekļvietnē publicēti divi informatīvi materiāli – Senāta judikatūras nolēmumu arhīva rokasgrāmata un videoinstrukcija “Kā meklēt Senāta nolēmumus pēc numura?”.

Rokasgrāmatā sniegts skaidrojums par Judikatūras nolēmumu arhīvu – tā veidošanas mērķiem, nolēmumu atlases principiem, noformējumu, izmantotajiem simboliem utt. Detalizēti izskaidrota Judikatūras nolēmumu arhīva struktūra, kā arī arhīva meklētāja iespējas un kritēriji. Rokasgrāmatas noslēgumā sniegta informācija, kur vēl iespējams meklēt Senāta nolēmumus.

Senāta nolēmumos izteiktās atziņas var būt noderīgas dažādās dzīves situācijās, tās var būt iekļautas arī valsts pārvaldes un tiesu dokumentos. Videointrukcijā “Kā meklēt Senāta nolēmumus pēc numura?” skaidrots, kā sameklēt Senāta nolēmumus, kas pieminēti dokumentos un atsaucēs.

Videoinstrukcijā parādīts, kā veidojas Senāta nolēmuma arhīva numurs, kā nolēmumu pēc tā precīzāk atrast Augstākās tiesas tīmekļvietnes Judikatūras nolēmumu arhīvā un kādu informāciju var iegūt, atrodot nolēmumu šajā arhīvā.

Skaidroti arī citi nolēmumu atrašanas veidi – pēc lietas numura un ECLI koda jeb Eiropas kopējā nolēmumu identifikatora.

Rokasgrāmata un videoinstrukcija atrodama Augstākās tiesas tīmekļvietnes Tiesu prakses sadaļā pie Judikatūras nolēmumu arhīva meklētāja:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211