Ar 1.janvāri Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā iecelta Civillietu tiesu palātas tiesnese Marika Senkāne, bet Krimināllietu departamenta tiesneša amatos – Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Aija Branta un Anita Poļakova.

Lēmumu par tiesnešu iecelšanu kasācijas instances tiesnešu amatos pieņēma attiecīgo departamentu tiesnešu kopsapulces.

Marika Senkāne par tiesnesi strādā astoņpadsmit gadus – bijusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese, Rīga apgabaltiesas tiesnese, kopš 2008.gada – Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese. Marikai Senkānei ir maģistra grāds tiesību zinātnē. Viņa ir Tiesnešu ētikas komisijas locekle kopš komisijas izveidošanas 2010.gadā.

Aijai Brantai tiesneša amata stāžs ir 30 gadi – darbu sākusi Tukuma rajona tiesā, 1992.gadā ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi, 2004.gadā ievēlēta par Satversmes tiesas tiesnesi, bijusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece un priekšsēdētāja, beidzoties pilnvaru termiņam, 2014.gadā atgriezusies Augstākās tiesas tiesneša amatā. Tiesnesei ir maģistra grāds tiesību zinātnē. Aija Branta ir Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisijā (CEPEJ) un Eiropas Tiesnešu konsultatīvajā padomē (CCJE).

Anita Poļakova tieslietu sistēmā strādā kopš 1988.gada – bijusi prokurore un zvērināta advokāte, bet kopš 1999.gada tiesnese – Rīgas apgabaltiesā, kopš 2007.gada – Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā.

Saeima ar 2014.gada 12.jūnija lēmumu noteikusi, ka ar 2015.gada 1.janvāri, kad noslēdzas Augstākās tiesas reorganizācijas pirmais posms un beidz pastāvēt Krimināllietu tiesu palāta, Augstākās tiesas tiesnešu skaits ir 48. Savukārt Saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu tiek paplašināts kasācijas instances sastāvs, nosakot, ka Augstākās tiesas departamentos būs 35 tiesneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētājs, bet apelācijas instancē – Civillietu tiesu palātā – 13 tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211