Augstākās tiesas senatori un tiesneši 27.decembrī plēnumā vienbalsīgi par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja Veroniku Krūmiņu. V. Krūmiņa departamenta vadītājas pienākumus pilda jau kopš 17. septembra, kad toreizējo departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu ievēlēja par Civillietu departamenta priekšsēdētāju.

V. Krūmiņa 1987. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1990. gadā – Starptautisko attiecību institūtu. Par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatori V.Krūmiņa strādā kopš 2005. gada 2. maija. Līdz tam bijusi tiesnese Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, kā arī Tieslietu ministrijā Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 44. panta 2. daļu Senāta departamentu un palātu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums un priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211