Ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja 3. novembra rīkojumu par Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju apstiprināta Sandra Lapiņa, līdzšinējā Administrācijas vadītāja vietniece un vadītāja pienākumu izpildītāja.

Sandra Lapiņa Augstākajā tiesā strādā kopš 2005. gada. Bijusi Kancelejas vadītāja vietniece, no 2006. gada Administrācijas vadītāja vietniece. Kopš šī gada jūnija, kad no darba Augstākajā tiesā aizgāja Administrācijas vadītāja Anita Kehre, Sandra Lapiņa bija Administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāja.

S. Lapiņa dzimusi 1971. gadā. 2004. gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju biznesa augstskolā „Turība” un 2008. gadā profesionālā maģistra grādu personāla vadībā Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantu, Augstākās tiesas Administrācija ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas organizē un nodrošina tiesas administratīvo darbību. Augstākās tiesas administrācija veic finanšu vadību, gādā par tiesas materiālo un tehnisko nodrošinājumu, kārto lietvedību, organizē personālvadību un mācības, nodrošina saziņu ar sabiedrību un veic starptautisko sadarbību. Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211