Augstākās tiesas Gada cilvēka titulu un Temīdas balvu 2007. gadā saņēma Civillietu departamenta senators Roberts Guntis Namatēvs. Tas ir augstākais tiesas atzinības apliecinājums cilvēkam, kuru, kā teikts nolikumā, „cienām un ar kuru varam lepoties”. Šīs atzinības saņēmējs gada nogalē tiek noteikts ar Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku aizklātu balsojumu divās kārtās.

Aizvadītais gads senatoram Namatēvam bija saspringts un smags, jo bija jāizskata ne tikai tiesas kalendārā nozīmētās lietas, bet arī nāca negaidīti un sarežģīti uzdevumi – vadīt Augstākās tiesas plēnuma izveidoto darba grupu, kam bija jāsniedz atzinums par tiesnešu ētikas pārkāpumiem publiskotajās tiesnešu un advokātu telefonsarunās, un R. Namatēvam pēc Ģenerālprokuratūras pieprasījuma bija jādod arī atzinums par apšaubīto jau spēkā stājušos spriedumu tiesiskumu un likumību. Senators Namatēvs uzdevumus veica profesionāli un godprātīgi.

2007. gadā R. Namatēvs saņēma Tieslietu ministrijas augstāko apbalvojumu – 1. pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu – par ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā. R. Namatēvs tiesneša darbā aizvadījis 42 gadus, 31 no tiem Augstākajā tiesā, un šobrīd ir vecākais Augstākās tiesas senators. Taču autoritāte kolēģiem viņš ir ne tikai cienījamā darba stāža dēļ, bet arī tādēļ, ka "pasaka īstos vārdus īstajā vietā", tā Namatēvu raksturo kolēģi.

Savukārt žūrijas komisija Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna vadībā izvērtēja departamentu un palātu izvirzītos kandidātus Temīdas balvas profesionālajām nominācijām Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs un Gada sekretārs. Gada tiesneša titulu 2007. gadā saņēma Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, Gada tiesneša palīga titulu – Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Kristīne Aperāne un Gada sekretāra titulu – Krimināllietu tiesu palātas sekretāre Sanita Jefimova.

Temīdas balva ir Augstākās tiesas apbalvojums, nodibināts 2005. gadā, lai izteiktu atzinību un godinātu gada veiksmīgākos un profesionālākos tiesnešus un darbiniekus, motivētu viņus turpmākajam darbam un izaugsmei. Noteiktas profesionālās nominācijas: Gada tiesnesis, Gada tiesneša palīgs, Gada sekretārs. Lai noskaidrotu visveiksmīgāko un atzinību pelnījušāko cilvēku Augstākajā tiesā, noteikta populārā nominācija – Gada cilvēks.

Augstākās tiesas Gada cilvēka titulu iepriekšējos gados saņēmuši senatori Rolands Krauze un Imants Fridrihsons, Gada tiesneša titulu – Aiva Zariņa un Pāvels Gruziņš, Gada tiesneša palīga atzinību – Viesturs Gaidukevičs un Linda Strazdiņa, bet par Gada sekretāri divus gadus bija atzīta Anda Eglīte. 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv tālrunis: 7020396, 28652211