Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri šodien tiesnešu kopsapulce ievēlēja Senāta Civillietu departamenta senatori Ināru Gardu.

Plēnuma sekretārs saskaņā ar plēnuma reglamentu izstrādā plēnuma darba kārtības projektus, sagatavo plēnuma lēmumu projektus, apkopo plēnuma lēmumu projektu grozījumus un papildinājumus, skaita balsis atklātā balsošanā, paraksta plēnuma lēmumus un veic citus pienākumus.  

Saskaņā ar Augstākās tiesas plēnuma reglamentu sekretārs tiek ievēlēts uz trīs gadiem. Kopš 1999.gada, atkārtoti ievēlot, plēnuma sekretāra pienākumus pildīja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211