Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri pirmdien, 10.septembrī, Augstākās tiesas plēnums ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Mariku Senkāni.

Saskaņā ar plēnuma reglamentu plēnuma sekretārs tiek ievēlēts no Augstākās tiesas tiesnešu vidus uz trim gadiem. Plēnuma sekretārs izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211