Augstākās tiesas tiesneši 5.oktobra plēnumā par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kuri arī līdz šim pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Gruziņa un Aigara kandidatūras atkārtotai ievēlēšanai izvirzīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, norādot, ka likumdevējs, nosakot priekšsēdētāja vietniekiem tikpat ilgu pilnvaru termiņu kā priekšsēdētājam – septiņus gadus, acīmredzot ir paudis domu, ka priekšsēdētājs un vietnieki strādā vienotā komandā. Vairāk nekā gadu strādājot kopā ar līdzšinējiem vietniekiem, priekšsēdētājs ir novērtējis viņu profesionalitāti un pieredzi, tādēļ viņu kandidatūras izvirza atkārtotai ievēlēšanai.  

Par Pāvela Gruziņa ievēlēšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku balsoja 28 tiesneši, par Gunāru Aigaru – 30 tiesneši. Plēnumā piedalījās 31 no 44 Augstākās tiesas tiesnešiem.

Pāvels Gruziņš par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 1990. gadā, atkārtoti 1995. un 2002. gadā. Gunārs Aigars par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts 1995. gadā, atkārtoti 2002. gadā.

Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 50. panta ceturtajai daļai, divus Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus ievēlē plēnums uz septiņiem gadiem no Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu.