Saeima 13.oktobrī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Jāni Plepu, Valsts prezidenta padomnieku tiesību politikas jautājumos, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītāju un docentu.

Saeimas balsojums bija vienbalsīgs. Pie senatora pienākumu pildīšanas Jānis Pleps varēs stāties pēc tam, kad būs devis tiesneša zvērestu Valsts prezidentam.

Jānis Pleps pieteicās konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amatu. Departamenta senatoru kopsapulce deva pozitīvu atzinumu viņa piemērotībai šim amatam.

Jānis Pleps 2011.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē.

2007.–2017.gadā bija vadošais pētnieks un lektors biznesa augstskolā “Turība”, kopš 2011.gada ir mācībspēks Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, no 2013.gada docents, Tiesību teorijas un vēstures Zinātņu katedras vadītājs, kopš 2021.gada arī fakultātes prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumos.

Vienlaikus kopš 2015.gada ir Valsts prezidenta padomnieks – no 2019.gada padomnieks Tiesību politikas jautājumos, līdz tam Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks. Strādājis arī par Saeimas Juridiskā biroja juridisko padomnieku.

Jānim Plepam ir pieredze arī tiesu darbā. Savu jurista karjeru viņš sācis kā tiesneša palīgs Administratīvajā apgabaltiesā un Satversmes tiesā.

Ir vairāk par 150 zinātnisko publikāciju autors un uzstājies ar referātiem vairāk nekā 70 zinātniskās konferencēs. Regulāri aicināts sniegt viedokļus par sarežģītiem tiesību jautājumiem, jo īpaši Saeimai un Satversmes tiesai. Pēc Satversmes tiesas priekšlikuma ir apbalvots ar Tieslietu sistēmas Goda zīmi.

Lielā mērā pēc Augstākās tiesas pamudinājuma savā zinātniskajā darbā pievērsies Latvijas Senāta prakses starpkaru perioda apzināšanai un popularizēšanai Latvijas tiesiskajā sistēmā. Par šo darbību saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Dītriha Andreja Lēbera vārdbalvu.

Savā pieteikumā konkursam uz senatora amatu Senātā Jānis Pleps raksta: “Senāta Administratīvo lietu departaments ir devis nenovērtējamu ieguldījumu tiesiskas valsts principu un cilvēktiesību nostiprināšanā tiesiskajā un sociālajā realitātē. Iespēja kā tiesnesim iesaistīties šajā darbā man būtu liels pagodinājums un profesionāls izaicinājums. Esmu pārliecināts, ka šobrīd esmu sasniedzis pietiekamu dzīves un profesionālo pieredzi, lai varētu turpināt savu darbu Latvijai tiesneša amatā un būt noderīgs Senātam.”

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja