Saeima 16.janvārī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju.

Sandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība.

Sandra Kaija ir autore vairāk nekā 70 zinātniskajām publikācijām, autore vai līdzautore desmit grāmatām tiesību zinātnē, tostarp Kriminālprocesa likuma komentāriem. Uzstājusies ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un citās konferencēs, lasījusi lekcijas Polijas, Ungārijas un Lietuvas augstskolās.

Uz senatora amatu Sandra Kaija pretendēja, piedaloties atklātā konkursā un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. Pozitīvu atzinumu par Sandras Kaijas virzīšanu apstiprināšanai Augstākās tiesas senatora amatā deva Senāta Krimināllietu departaments.  

Senatora amata pienākumus Sandra Kaija sāks pildīt pēc tam, kad Valsts prezidents būs pieņēmis tiesneses zvērestu. 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211