Turpmāk Augstākās tiesas tiesnešu kopskaitu noteiks Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Savukārt to, cik tiesnešu strādās Senātā un cik tiesu palātās, noteiks Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. Šādu kārtību nosaka 3. jūnijā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas šodien stājušies spēkā.

Latvijā radīta jauna tiesu sistēmas institūcija – Tieslietu padome, kas piedalīsies tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijā. Tieslietu padome tiks iesaistīta tiesnešu karjeras jautājumu izlemšanā un citu jautājumu risināšanā arī attiecībā uz Augstāko tiesu.  

Turpmāk Tieslietu padome, nevis Augstākās tiesas priekšsēdētājs, varēs uz laiku līdz 2 gadiem pagarināt Augstākās tiesas tiesneša atrašanos amatā pēc amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanas, kā arī iesniegt Saeimai priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību.

Mainījusies Augstākās tiesas tiesnešu aizstāšanas kārtība. Senāta Civillietu un Krimināllietu departamenta senatoru vakances vai prombūtnes laikā Augstākās tiesas priekšsēdētājs var uzdot aizstāt Goda tiesnesim vai tiesu palātas tiesnesim, bet par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora un tiesu palātas tiesneša aizstāšanu lems Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas. Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru var uzdot aizstāt uz laiku ne ilgāku par 2 gadiem Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim, bet tiesu palātas tiesnesi – Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

Tieslietu padome būs tiesīga izteikt viedokli par tiesu, arī Augstākās tiesas, budžeta pieprasījumu. Augstākā tiesa budžeta pieprasījumu iesniegs Finanšu ministrijai, pievienojot tam Tieslietu padomes viedokli. Tieslietu padomes atšķirīgais viedoklis neapturēs budžeta pieprasījuma iesniegšanu.

Augstākās tiesas priekšsēdētāju arī turpmāk amatā apstiprinās Saeima pēc Augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma, taču amata kandidātus uzklausīs arī Tieslietu padome un sniegs Augstākās tiesas plēnumam viedokli par viņiem. Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājam, iesniedzot Saeimā priekšlikumu par ģenerālprokurora iecelšanu, tas būs jāsaskaņo ar Tieslietu padomi.  

Tieslietu padomes izveidošana bija paredzēta jaunajā Tiesu iekārtas likumprojektā, taču Saeimas Apakškomisija darbam ar Tiesu iekārtas likumu izšķīrās par tās ieviešanu spēkā esošā likuma „Par tiesu varu” sistēmā un sagatavoja attiecīgus grozījumus. Tieslietu padomes sastāvā būs Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Zvērinātu advokātu padomes, Zvērinātu notāru padomes un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāji, kā arī septiņi ievēlēti tiesneši.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396