Augstākās tiesas plēnumā 17. septembrī par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, aicinot plēnumu balsot par V. Jonikānu, informēja, ka kandidatūra atbalstīta AT vadības sēdē un saņemts Civillietu departamenta senatoru atbalsts. V. Jonikāns ir ilggadējs civillietu speciālists, bet pēdējos četrus gadus, kopš Administratīvo lietu departamenta izveidošanas, viņš vadīja tā darbu un specializējies administratīvajās lietās. AT priekšsēdētājs atzina, ka tieši tāds labs speciālists un labs organizators, kas spētu izmainīt departamenta darba organizāciju un zināmā mērā domāšanu, šobrīd nepieciešams Civillietu departamenta vadītāja amatā.

Uz pārmaiņu nepieciešamību Civillietu departamentā norādīja arī vecākais AT senators Roberts Namatēvs, arī viņš V. Jonikānu vērtēja kā vispiemērotāko vadītāju. Savukārt Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne neaicināja balsot ne par, ne pret V. Jonikānu. Nešauboties par Jonikāna piemērotību jebkuram amatam un spēju tikt galā ar vissarežģītākajiem uzdevumiem, senatore atzina, ka labi speciālisti un godprātīgi cilvēki vajadzīgi visur, arī Administratīvo lietu departamentā. Pēc departamenta izveidotāja un vadītāja, un profesionāla administratīvo lietu pārzinātāja aiziešanas šī departamenta liktenis paliekot neskaidrs un viņi neredzot citu cilvēku sava līdzšinējā vadītāja vietā.

Arī pats V. Jonikāns atzina, ka lēmumu viņš pieņēmis ne gluži savas gribas vadīts, bet gan pēc tiesas vadības aicinājuma un ar Civillietu departamenta senatoru atbalstu. Viņa motivācija mainīt specializāciju esot interese par civillietām, ar kurām strādājis ilgus gadus.

AT priekšsēdētājs solīja Administratīvo lietu departamenta vadības jautājumu risināt visdrīzākajā laikā un problēmām nevajadzētu būt, jo šajā departamentā darba organizācija labi sakārtota un starp senatoriem ir vairākas vadītāja amatam atbilstošas kandidatūras. A. Guļāns izteica cerību, ka V. Jonikānam izdosies Civillietu departamenta darbā ienest Administratīvo lietu departamenta darba organizācijas stabilitāti, caurskatāmību un darbinieku motivēšanas pieredzi.

Vakance Senāta Civillietu departamentā bija izveidojusies pēc tā ilggadējā priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa nāves 2007.gada 28.jūnijā. Senāta departamentu un Tiesu palātu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Valerijans Jonikāns dzimis 1952.gadā. 1975. gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu nodaļu, iegūstot jurista kvalifikāciju. No 1999. līdz 2003.gadam strādājis par tiesnesi AT Civillietu tiesu palātā, pēc tam viņam plēnums uzticēja jaunā Administratīvo lietu departamenta veidošanu. Jonikāns strādājis arī par zvērinātu advokātu, juriskonsultu, tiesnesi un tiesas priekšsēdētāju Bauskā, Talsos un Daugavpilī.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211