Augstākās tiesas plēnums 18.februārī par Disciplinārtiesas locekli atkārtoti ievēlēja Senāta Krimināllietu departamenta senatori Ingunu Radzeviču.

Par Ingunu Radzeviču nobalsoja vienbalsīgi visi plēnumā klātesošie senatori.  

Disciplinārtiesas locekļa pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Par Disciplinārtiesas locekli senatoru var ievēlēt atkārtoti.

Inguna Radzeviča, atkārtoti ievēlot, ir Disciplinārtiesas locekle kopš 2012.gada.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši senatori – divi no Senāta Civillietu departamenta, divi no Krimināllietu departamenta un divi no Administratīvo lietu departamenta.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā sniegto negatīvo atzinumu, Tieslietu padomes lēmumu par tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu un ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu tiesiskuma izvērtēšanai. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211