Par Disciplinārtiesas locekļiem Augstākās tiesas plēnums 4.septembrī ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Ļubovu Kušniri, Krimināllietu departamenta tiesnesi Anitu Poļakovu un Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Andri Guļānu, bet par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju – Civillietu departamenta tiesnesi Aigaru Strupišu.

Tiesneses Ļubova Kušnire un Anita Poļakova Disciplinārtiesā tika ievēlētas no jauna, bet tiesnesis Andris Guļāns – atkārtoti uz otru pilnvaru termiņu.

Trīs Disciplinārtiesas locekļi – Aigars Strupišs, Inguna Radzeviča un Vēsma Kakste – darbu turpina, jo ievēlēti vēlāk un viņu pilnvaru termiņš turpinās.

Aigars Strupišs tika izvirzīts kā vienīgais kandidāts Disciplinārtiesas priekšsēdētāja amatam, un par viņu nobalsoja 29 no klātesošajiem 30 balsstiesīgajiem tiesnešiem, viens atturējās.

Diciplinārtiesas locekļa pilnvaru termiņš ir pieci gadi, tādēļ Augstākās tiesas plēnumam bija jāpārvēl trīs Disciplinārtiesas tiesneši, kuri bija nostrādājuši pilnu piecu gadu termiņu. Starp tiem Disciplinārtiesas priekšsēdētājai Mārītei Zāģerei beidzās pilnvaru termiņš un bija jāpārvēl arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 2.1 pants noteic, ka Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši (pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta), kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums. Disciplinārtiesas loceklis nevar vienlaikus būt Tieslietu padomes, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vai Tiesnešu ētikas komisijas loceklis.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010.gadā. Tā tiek sasaukta pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211