Valsts svētku priekšvakarā Tieslietu sistēmas Goda zīmes saņēma 22 tieslietu sistēmas darbinieki, to skaitā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un Senāta Civillietu departamenta senatore Edīte Vernuša. Apbalvojums piešķirts arī bijušajam senatoram Vilnim Vietniekam. Par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu senatori saņēma II pakāpes Goda zīmes.

„Atzinību un pateicību pelnījis ikviens, kas savu darbu un pienākumus pildījis, domādams ne tikai par savu personisko gandarījumu, bet arī par Latvijas valsts un tās tieslietu sistēmas prestižu. Ikviens, kas šodien tiek sumināts, to darījis pēc labākās sirdsapziņas, ar interesi un lepnumu par savu darbu,” svinīgajā apbalvojumu pasniegšanas pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Sveicot gan tos, kas saņēma Tieslietu sistēmas Goda zīmes, gan Tieslietu ministrijas Goda rakstus un Atzinības rakstus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja, lai valsts svētkos stiprinās un ikdienā saglabājas tieslietu sistēmā strādājošo ticība viņu darba nozīmei valsts labā un lai šis darbs vairo sabiedrībā pārliecību, ka dzīvojam ne tikai savā neatkarīgā, bet arī tiesiskā valstī.

Tieslietu sistēmas Goda zīmi kā īpašu apbalvojumu kopīgi izveidoja Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa 2008. gadā, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90. gadadienu. Goda zīmes saņēmuši 42 bijušie un esošie Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211