Piektdien, 6. maijā, Tieslietu sistēmas Goda zīmes saņem 16 tieslietu sistēmas darbinieki, to skaitā Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore Mārīte Zāģere, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Andrejs Lepse un bijusī Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita. Par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu viņi apbalvoti ar III pakāpes Goda zīmi.

Senatore Mārīte Zāģere Latvijas tiesu sistēmā strādā 36 gadus, divdesmit vienu no tiem ir Augstākās tiesas tiesnese. Par Augstākā tiesas tiesnesi ievēlēta 1990. gadā, kad atjaunota neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Veidojot Latvijā trīspakāpju tiesu sistēmu, 1995. gadā apstiprināta par Senāta Civillietu departamenta senatori. Aktīvi iesaistījusies likumprojektu sagatavošanā un apspriešanā, jauno tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanā, lasījusi lekcijas Tiesnešu mācību centrā. 2010. gadā ievēlēta par Disciplinārtiesas locekli.

Tiesnesis Andrejs Lepse tiesu sistēmā strādā 32 gadus. 1979. gadā sācis tiesneša darbu Rīgas pilsētas Oktobra rajona tautas tiesā, 1981. gadā ievēlēts par Saldus rajona tiesas priekšsēdētāju, 1985. gadā - par Augstākās tiesas locekli. 1995. gadā, veidojot jauno Augstākās tiesas struktūru, bijis pirmais Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs. 1996.- 2007. gadā Andrejs Lepse bija Satversmes tiesas tiesnesis, pēc tam atgriezies Augstākās tiesas tiesneša amatā Krimināllietu tiesu palātā. Papildus tiešajiem pienākumiem bijis Augstākās tiesas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents, Baltijas valstu Tiesnešu biedrības asociācijas un Starptautiskās Tiesnešu asociācijas Padomes loceklis. 1988. gadā, izveidojoties Augstākās tiesas Latvijas Tautas frontes grupai, bijis tās priekšsēdētājs. Lasījis lekcijas un vadījis seminārus Tiesnešu mācību centrā, Banku augstskolā.

Zigrīda Mita tiesu sistēmā nostrādājusi 42 gadus – 1965. gadā sākusi par tiesas sēžu sekretāri Augstākajā tiesā, pēc tam 24 gadus bijusi Tiesu iestāžu pārvaldes tiesu izpildītāju departamenta vadītāja Tieslietu ministrijā. Augstākajā tiesā atgriezusies 1999. gadā un 2001. gadā kļuvusi par Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas vadītāju. 2005. gadā Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas nodaļa pārveidota par Judikatūras nodaļu. Zigrīdas Mitas darbs sekmējis vienveidīgas tiesu prakses veidošanu valstī, tiesu prakses sistematizēšanu un pieejamību. Viņa veidojusi Augstākās tiesas saikni ar tiesību speciālistiem un zinātniekiem, nozīmīgs devums bijis Augstākās tiesas judikatūras datubāzes veidošanā un iekļaušanā Tiesu informācijas sistēmā (TIS). 2010. gadā Zigrīda Mita devusies pensijā.

Tieslietu sistēmas Goda zīmes tiek pasniegtas ceturto reizi. Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa īpašo tieslietu sistēmas apbalvojumu izveidoja, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90. gadadienu 2008. gadā. Goda zīmes saņēmuši 34 bijušie un esošie Augstākās tiesas tiesneši un darbinieki.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211