Ar 15.martu darbu Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā sāks līdzšinējā Civillietu tiesu palātas tiesnese Anda Briede.

Lēmumu par Andas Briedes iecelšanu senatores amatā 25.februārī pieņēma Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulce, kurā ar balsstiesībām piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs.  

Pozitīvu atzinumu tiesneses virzīšanai par Civillietu departamenta senatori bija devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un arī departaments iepriekš bija izteicis pozitīvu attieksmi par Andas Briedes kandidatūru.

Par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi Anda Briede strādā kopš 2005. gada. Pirms tam bijusi tiesnese Rīgas apgabaltiesā un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā.   

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211