Pirmdien, 20.aprīlī, Augstākās tiesas plēnumā par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja senatori Anitu Poļakovu. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem.

Par Anitas Poļakovas kandidatūru nobalsoja 21 no 30 tiesnešiem.

Līdzšinējais Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe ar 1.aprīli devies pensijā, tādēļ departamentam bija nepieciešams jauns priekšsēdētājs, ar kura ievēlēšanu departaments aicināja nekavēties un bija izvirzījis kandidāti no departamenta senatoru vidus.

Anita Poļakova departamenta darbības turpmākajā redzējumā kā prioritātes norāda tiesnešu atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, Krimināllietu departamenta papildu kompetences – darba ar operatīvo darbību subjektiem – nošķiršanu no Augstākās tiesas funkcijām, departamenta judikatūras mērķtiecīgu attīstību un komunikāciju ar zemāku instanču tiesām. Departamenta priekšsēdētāja uzskata, ka skrupulozāk ir jānošķir lietas, kurās ir jāierosina kasācijas tiesvedība, no tām, kurās kasācijas tiesvedības ierosināšana atsakāma, lai rastu lielāku resursu to jautājumu izpētei un risinājumu argumentācijai, kuriem ir nozīme judikatūras veidošanā. Kā būtisku jaunā departamenta priekšsēdētāja uzskata arī saglabāt kolektīvā mikroklimatu, kas rosina un uztur vēlmi strādāt un uzlabo darba kvalitāti, kā arī departamentam būt aktīvākam tiesas kopējā darbā.

Anita Poļakova ir Augstākās tiesas tiesnese kopš 2007.gada, Krimināllietu departamenta senatore no 2015.gada. Pirms Augstākās tiesas bijusi prokurore, advokāte un tiesnese Rīgas apgabaltiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211