Ar pirmdienu, 20. augustu darbu Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatora amatā sāks Pēteris Opincāns.

Lēmumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša Pētera Opincāna iecelšanu vakantajā departamenta senatora amatā pieņēma Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce 6. jūnijā.

Senāta Krimināllietu departamenta sastāvā tagad būs 6 senatori.

Pēteris Opincāns dzimis 1955. gadā. Latvijas Valsts universitātes Juridiskajā fakultātē  ieguvis jurista specialitāti.

Tiesu sistēmā Pēteris Opincāns strādā kopš 1990. gada – bijis Liepājas tiesas tiesnesis un priekšsēdētājs un Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs. Kopš 2000. gada bija Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211