Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoru kopsēde 22. maijā par senatori šajā departamentā iecēla Ināru Gardu, līdzšinējo Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Pozitīvu atzinumu I. Gardas virzīšanai par Augstākās tiesas senatori 21. maijā bija devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Šādu kārtību senatoru iecelšanai paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas pieņemti 3. aprīlī. Līdz tam Augstākās tiesas tiesnešus pienākumu pildīšanai konkrētās struktūrvienības sastāvā iecēla Augstākās tiesas plēnums.

Ināra Garda dzimusi 1960. gadā Siguldā. 1983. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un pēc tam četrus gadus strādājusi par izmeklētāju Aizkraukles rajona Policijas pārvaldē. No 1987. līdz 1996. gadam bijusi Aizkraukles rajona tautas tiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja, no 1996. līdz 2005. gadam - Zemgales apgabaltiesas tiesnese un apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. 2005. gadā iecelta par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Tiesnese uzkrājusi bagātīgu darba pieredzi un 2001. gadā viņai piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211