Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 7. maijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par jaunizveidotās tiesnešu pašpārvaldes institūcijas priekšsēdētāju ievēlēja Visvaldi Sprudzānu, Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, bet par vietnieci – Augstākās tiesas senatori Daci Mitu.

Ētikas komisijas locekļi, savstarpēji iepazīstoties un ieskicējot turpmāko Ētikas komisijas darbu, atzina, ka saprot lielo atbildību un cerības, ko tiesneši un arī sabiedrība likusi uz viņu darbu. Taču pieredzes, kā organizēt šādas komisijas darbu, Latvijā nav, un šobrīd vēl nav skaidras koncepcijas, kādā veidā komisija darbosies. Komisijas locekļi apzinās, ka tas darbs, ko viņi darīs, būs smags un publisks. Taču Dace Mita, ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, uzskata, ka komisijas mērķim nav jābūt parādīt sabiedrībai, ka tiesneši kaut ko dara, svarīgāk, lai tiesneši savā darbā izmantotu komisijas sniegtās atziņas. Andris Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Ētikas komisijai vēlēja tikt galā ar tām problēmām, kuras nav izdevies atrisināt citām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām. Viņaprāt no Ētikas komisijas tiesneši gaida palīdzību un atbalstu, bet sabiedrība – skaidrojumu par situācijām, kas rada nesapratni. A. Guļāns Ētikas komisijas locekļus salīdzināja ar celmlaužiem, kas Latvijā sāk jaunu lietu. No tā, kā jaunievēlētajai Ētikas komisijai izdosies iesākt darbu, veidosies šīs institūcijas autoritāte.

Tiesnešu ētikas komisiju tiesneši izveidoja Latvijas tiesnešu konferencē 11. aprīlī, ievēlot komisijā 10 locekļus: Bauskas rajona tiesas priekšsēdētāju Ivetu Andžāni, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi Dzintru Baltu, Tukuma rajona tiesas tiesnesi Adriju Kasakovsku, Rīgas apgabaltiesas tiesneses Ingūnu Amoliņu un Mariku Senkāni, Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Visvaldi Sprudzānu, Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Māru Balodi un Valmieras zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Lolitu Marovsku un Augstākās tiesas senatores Daci Mitu un Ilzi Skultāni.

Tiesnešu ētikas komisijas izveidi paredz 3. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā „Par tiesu varu”. Ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas. Tiesnešu ētikas komisijas reglaments paredz, ka komisija izskatīs konkrētu tiesnešu iespējamos ētikas normu pārkāpumus, kā arī veiks Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normu skaidrojumu. Komisijas ne retāk kā reizi divos gados apkopos un sagatavos publicēšanai komisijas atziņas un skaidrojumus par ētikas normu interpretāciju un piemērošanu. Tiesnešu ētikas komisijas darbu nodrošina Tiesu administrācija.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211