Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 7.novembra sēdē par kolēģijas priekšsēdētāju ievēlēja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju bija jāpārvēlē, jo 31.oktobrī sakarā ar maksimālā tiesneša amata vecuma sasniegšanu pilnvaras beidzās līdzšinējam kolēģijas vadītājam – Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram. Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks bija jāpārvēl, kad par jauno kolēģijas priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais vietnieks Ervīns Kušķis.

Savukārt Augstākās tiesas civillietu tiesnešus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā turpmāk pārstāvēs Civillietu departamenta tiesnesis Aivars Keišs, kurš kolēģijas sastāvā ievēlēts Latvijas tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 12.septembrī.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu.Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference, bet kolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija no sava vidus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211