30.aprīlī tiesneša pienākumus beigusi pildīt Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa. Pēc 41 tieslietu sistēmā nostrādāta gada Skaidrīte Lodziņa dodas pelnītā atpūtā.

Skaidrīte Lodziņa bijusi Augstākās tiesas tiesnese kopš 1995.gada – divpadsmit gadus Civillietu tiesu palātā, bet kopš 2007. gada – Senāta Civillietu departamentā.

Ar Senāta Civillietu departamenta senatoru kopsapulces lēmumu Senāta Civillietu departamenta senatora amatā iecelts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesis Valerijs Maksimovs. Viņš darbu senatora amatā sāks 2.maijā.

Valerijs Maksimovs dzimis 1965. gadā. 1989. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un kopš 1990. gada ir tiesneša amatā. Bijis tiesnesis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā, kopš 2010. gada – Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Savukārt Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā Tieslietu padome uzdevusi pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai. I.Grauda par tiesnesi strādā no 1994. gada, kopš 2003. gada – Rīgas apgabaltiesā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.panta otro daļu, Tiesu palātas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211