1.aprīlī senatora pienākumus beidza pildīt ilggadējais Augstākās tiesas senators, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Pāvels Gruziņš. Saeima šā gada 24. marta sēdē ar 1. aprīli atbrīvojusi Pāvelu Gruziņu no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.

No darba Augstākajā tiesā Pāvels Gruziņš neaiziet. Ņemot vērā senatora ilggadējo pieredzi, viņš aicināts vadīt Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu. Jaunajā amatā Pāvels Gruziņš darbu sāk pirmdien, 4. aprīlī.

Gan Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju, gan Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku amatā vēlēs Augstākās tiesas tiesneši plēnumā. Nākamā plēnuma datums šobrīd vēl nav noteikts.

Par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja rīkojumu norīkots senators Pēteris Dzalbe.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211