Pirmdien, 2. maijā Augstākās tiesas plēnumā par Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja senatoru Pēteri Dzalbi.

Pēteris Dzalbe atzinīgi vērtēja līdzšinējo Krimināllietu departamenta darbu ilggadējā bijušā priekšsēdētāja Pāvela Gruziņa vadībā, vienlaikus akcentējot virzienus, kam turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību. Dzalbe norādīja uz nepieciešamību senatoru zināšanas vairāk izmantot lektoru darbā un juridiska satura publikāciju sagatavošanā, pilnveidot Senāta nolēmumu formu un saturu, kā arī organizēt regulāras senatoru diskusijas ar juridiskās zinātnes pārstāvjiem.

Pēteris Dzalbe bija vienīgais kandidāts Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja amatam, kas bija vakants kopš 1. aprīļa, kad sakarā ar aiziešanu pensijā pienākumus beidza pildīt Pāvels Gruziņš. Departamenta priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Pēc Gruziņa aiziešanas no senatora amata Augstākās tiesas plēnumam bija jālemj arī par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku. Amatam, kuru ievēl no departamentu un palātu priekšsēdētāju vidus, plēnumā tika izvirzītas divas kandidatūras - Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe un Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Ar balsu vairākumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Pēteri Dzalbi. Priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru laiks ir septiņi gadi.

Pēteris Dzalbe dzimis 1959. gadā. Absolvējis Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. Kopš 1984. gada strādā tiesu sistēmā: līdz 1995. gadam bijis tiesnesis un tiesas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas tautas tiesā, 1995.-2005. gadā Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs. Kopš 2005. gada ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators.

Pēteris Dzalbe vienpadsmit gadus bijis Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieks, 2010. gadā ievēlēts par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju. Kopš 2009. gada ir arī Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no tiesnešu vidus.

Pēteris Dzalbe apbalvots ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi un saņēmis Augstākās tiesas Temīdas balvu nominācijā „Gada tiesnesis – 2010”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211