Trešdien, 3.novembrī, notika Dienviddānijas Universitātes rīkots noslēguma pasākums Ziemeļvalstu padomes finansētajam projektam “Tiesu digitalizācija Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs”. Par situāciju Latvijas tiesās ar īsu prezentāciju piedalījās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Salīdzinot pārstāvētās valstis – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Igauniju un Zviedriju, secināms, ka Latvijā pieejamie tehniskie risinājumi jau pārsniedz vidēji reģionā izmantoto. Tāpat arī plānotā pakāpeniskā pāreja uz e-lietu apsteidz pārējās valstis, izņemot Norvēģiju.

Vienlaikus jāatzīmē, ka arī citās valstīs, digitalizējot tiesvedības procesus, tiek domāts par risinājumiem personām, kurām nebūs pieejamas digitālās tehnoloģijas, kā arī īpaša vērība tiek pievērsta datu drošībai.

Pandēmijas ieviestās izmaiņas zināmā mērā ietekmējušas visu pētīto valstu tiesu darbu, tomēr izmaiņu apjoms un izmantotie pielāgojumi atšķiras pēc ieviesto ierobežojumu regulējuma. Piemēram, Zviedrijā netika ieviesti ierobežojumi, attiecīgi arī tiesu darbā nenotika pārmaiņas, tikai tika meklēti risinājumi tādām netipiskām situācijām kā apgrūtinātai ieceļošanai, pieļaujot eksperta, kas atrodas citā valstī, uzklausīšanu videokonferences režīmā.

Konferences dalībnieki dalījās arī novērojumos, kāda digitalizācijai ir ietekme uz lietu izskatīšanas termiņiem.

Projekta nobeigumā būs pieejams ziņojums, ko gatavo Dienviddānijas Universitātes (Syddansk Universitet) profesors Frederiks Vāge (Frederik Waage).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211