Augstākās tiesas organizētajā konferencē 21. aprīlī tika diskutēts par Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu lomu, kā arī tiesu sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm. Diskusiju vadīja Latvijas Universitātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore, profesore Kristīne Strada-Rozenberga.

Par judikatūru kā tiesību avotu referēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja Ginta Sniedzīte. Viņa uzsvēra, ka, ņemot vērā judikatūras kā tiesību avota nozīmi, Latvijā ir nepieciešams attīstīt judikatūras padziļinātu analīzi un apstrādi, un judikatūras nodaļas būtu nepieciešamas arī zemākas instances tiesās. Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane konferences dalībniekus informēja par nodaļas pieredzi sabiedrības informēšanā, judikatūras atziņu veidošanā, tiesu prakses pieejamības nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā tiesnešiem tiesas spriešanas procesā. A. Zikmane uzsvēra ērti lietojamu tiesu prakses meklēšanas rīku nozīmi, kā arī analizēja dažādus zinātniski analītisko nodaļu funkcionēšanas modeļus. Savukārt Spānijas Augstākās tiesas tiesnesis, Zinātniski analītiskās nodaļas koordinators Hosē Blanko (Jose Blanco) iepazīstināja ar Spānijas Augstākās tiesas Zinātniski analītiskās nodaļas darbu, uzsverot nodaļas darba nozīmi tiesiskās aizsardzības nodrošināšanā, nolēmumu plūsmas koordinēšanā un kasācijas sūdzību juridiskajā izvērtēšanā.

Profesore Kristīne Strada-Rozenberga izteica gandarījumu par to, ka Augstākās tiesas īstenotajā projektā analizēta Augstāko tiesu sadarbība ar augstskolām. Viņas ieskatā, Latvijā šī sadarbība norit labā līmenī. Savukārt Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomnieks Aurimas Brazdeikis stāstīja par Lietuvas pieredzi Augstāko tiesu sadarbībā ar augstskolām. Viņš minēja, ka Lietuvas Augstākajā tiesā trešdaļai tiesnešu ir doktora grāds un viņi strādā arī augstskolās, veic pētījumus un publicē zinātniskus rakstus un grāmatas, tādējādi daudziem spriedumiem nodrošinot akadēmisku kvalitāti.

Konferencē, kuru projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” organizēja Latvijas Republikas Augstākā tiesa, piedalījās vairāk par 300 dalībnieku – visu instanču tiesu tiesneši un darbinieki, advokāti un citi juristi, augstskolu mācībspēki un studenti no Latvijas, kā arī Augstāko tiesu tiesneši un darbinieki, tiesībzinātnieki no Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, Ungārijas, Francijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Polijas, Austrijas, Čehijas un Beļģijas. Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016.gada jūnija. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, tajā piedalās arī Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes un Ļubļanas Universitātes. Projekta mērķis ir palielināt Augstāko tiesu administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju, palielināt tiesu darba caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību tiesu darbam.

Konferences sesijas “Augstāko tiesu darba organizācija un zinātniski analītisko nodaļu loma” ierakstu var noskatīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja Jānis Supe, projekta vadītājs