Ģimene. Taisnīga tiesa. Taisnīgums. Sociāli atbildīga valsts. Godīgums.

Tā ir daļa no 51 esejas, kas publicētas Satversmes simtgadei veltītajā žurnāla “Jurista Vārds” speciālnumurā 15.februārī. Šīs esejas rakstījuši tagadējie un bijušie senatori.

Jautrīte Briede. Ģimene

Aigars Strupišs. Taisnīga tiesa

Veronika Krūmiņa. Taisnīgums

Anita Kovaļevska. Sociāli atbildīga valsts

Valerijans Jonikāns. Godīgums

“Jurista Vārda” eseju krājumā aplūkoti tās būtiskākie jēdzieni. Redakcija norāda, ka tas ir žurnāla un tā autoru veltījums vienai no pasaules vecākajām dzīvajām demokrātiskajām konstitūcijām, kā arī aicinājums visai Latvijas sabiedrībai – ne tikai juristiem – lasīt, iedziļināties un domāt par mūsu valsts pamatlikumu un tajā nostiprinātajām vērtībām.

Vēloties veicināt plašas sabiedrības interesi par Satversmi, visas esejas portālā juristavards.lv ir atvērtas brīvpieejai ikvienam interesentam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Alīna Kļaviņa, Jurista Vārds