Ir jauki, ka tādā cienījamā un akadēmiskā iestādē kā Augstākā tiesa laiku var skaitīt ne tikai astronomiskajos gados, pārskata gados, bet arī mācību gados, atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, 11. jūlijā uz pieņemšanu aicinot piecpadsmit Augstākās tiesas tiesnešus un darbiniekus, kuri spējuši savienot mācības un darbu un 2007./08. mācību gadā pabeiguši augstskolas studijas.

Maģistra vai profesionālās augstākās izglītības grāda ieguvēju spektrs šogad bijis plašs: no senatora līdz tiesas sēžu sekretāram, no visām tiesas struktūrvienībām, piecās augstskolās. Tas ir interesanti, jo, lai arī izglītība vienāda, pieredze un viedokļi dažādi, un tad, kā jau latviešiem pieņemts – kur divi juristi, tur trīs viedokļi, jokojot teica priekšsēdētājs. Viņš aicināja neapstāties izaugsmē, jo jurists tāpat kā Rīga nekad nebūs gatavs.

Augstākās tiesas kolektīvs papildinājies ar deviņiem maģistriem: tiesneši Artūrs Freibergs un Ludmila Poļakova, tiesnešu palīgi Agris Dreimanis, Kristīne Vanaga, Signe Balule, Gita Gūtmane, Santa Kalniņa un Arta Zaņuka saņēmuši maģistra grādu tiesību zinātnēs, Administrācijas vadītāja p.i. Sandra Lapiņa – personālvadībā.

Otrā līmeņa profesionālā jurista studijas pabeigušas tiesnešu palīdzes Diāna Stepanoviča un Jūlija Pridāne, tiesas sēžu sekretāres Sandra Maļnova un Solvita Prūse, priekšsēdētāja sekretāre Ārija Samardžijeva un Administrācijas Personāla nodaļas vecākā speciāliste Gunita Ārgale.

Vairākums maģistru bija izvēlējušies studijas Biznesa augstskolā „Turība”, divi maģistra grādu saņēma Latvijas Universitātē un pa vienam Policijas Akadēmijā un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa augstskolā. Agra Dreimaņa maģistra darbs "Pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļi administratīvajā procesā tiesā" saņēma ne tikai izcilu novērtējumu Latvijas Universitātē, bet arī atzīts par labāko žurnāla „Jurista Vārds” rīkotajā jurisprudences studentu pētniecisko darbu konkursā.

Savukārt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas bija izvēlētas Latvijas Universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un Policijas akadēmijā.

Augstskolas absolventu pieņemšana pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja ir tradīcija, ko aizsāka iepriekšējais tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Tradīcija turpinās, jo tiesa novērtē izglītotu darbinieku vērtību.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211