Augstākajā tiesā 18.decembrī sadalītas šīgada Temīdas balvas. Profesionālā Temīdas balva piešķirta Tieslietu padomes sekretariāta konsultantei Irinai Čašai, Radošā Temīdas balva – Personāla nodaļas speciālistei Laumai Kuzmanei, bet Īpašā Temīdas balva – Senāta Civillietu departamenta senatorei Marikai Senkānei.

Profesionālā Temīdas balva Irinai Čašai piešķirta par Tieslietu padomes darba veiksmīgu koordinēšanu, liela apjoma informācijas strukturēšanu, organizatoriskajām prasmēm un cilvēciskajām īpašībām, kurām pateicoties, tiek nodrošināta operatīva Tieslietu padomes darbība. Viņas bagātā institucionālā atmiņa ir liela vērtība likumdošanas iniciatīvu jēgpilnā vēsturiskā analīzē.

Lauma Kuzmane Radošo Temīdas balvu saņem kā iniciatore vairākām veiksmīgām idejām, lai nodrošinātu Augstākās tiesas personāla attīstību, motivāciju un uzlabotu mikroklimatu tiesā.

Marikai Senkānei Īpašā Temīdas balva par drosmi, atbildību un uzņēmību, par spēju vairot Augstākās tiesas prestižu, veiksmīgi komunicējot ar medijiem. Atzīmēts arī, ka šajā gadā tiesneša darbam klāt nākuši vēl divi pienākumi – Plēnuma sekretāre un tiesnešu pārstāve Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Temīdas balva ir Augstākās tiesas augstākais apbalvojums, kam ir noteiktas trīs kategorijas. Profesionālo balvu piešķir par īpašu, spilgtu, kvalitatīvu profesionālo sasniegumu, Radošo balvu – par iniciatīvu un veiksmīgām idejām, Īpašo Temīdas balvu – par īpašu sasniegumu vai ieguldījumu konkrētajā gadā. Kandidātus nominācijām izvirzīt var jebkurš tiesnesis vai darbinieks, bet pamatojumus izvērtē žūrija.

Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols – Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība”.

Šis gads bija nozīmīgs ar to, ka Augstākās tiesas Temīdas balvas tika pasniegtas 15. reizi. Šajos gados Temīdas balvu dažādās nominācijās saņēmuši 47 tiesneši un darbinieki, kā arī trīs struktūrvienības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211