Piektdien, 27.maijā, Augstākajā tiesā tiks atvērta grāmata “Senāts lasa Satversmi” – par Satversmi Senāta atziņās. Pasākums turpināsies ar diskusiju “Satversme tiesneša rokās” – par tiesnesi kā Satversmes iztulkotāju.

Viens no Satversmes autoriem Arveds Bergs savulaik ir teicis, ka “mūsu Satversme ir tas, kas ir rakstīts, plus tas, kā Senāts to iztulkojis. Runājot paradoksi, varētu teikt, ka Senāta paskaidrojumi ir Satversmes sastāvdaļa.” Tādēļ Satversmes simtgadē Augstākā tiesa ir apkopojusi Senāta atziņas par Satversmes normu un principu piemērošanu tiesu nolēmumos.

Grāmatā ietverti divi pētījumi. Latvijas brīvvalsts pirmā posma Latvijas Senāta praksi Satversmes piemērošanā apkopojuši tiesību zinātņu doktori Jānis Pleps un Jānis Priekulis. Nozīmīgi, ka autori katrai atziņai pievienojuši īsus paskaidrojumus par konkrētās lietas būtību, attiecīgās atziņas kontekstu un pielietojamību mūsdienās. Otro apkopojumu par mūsdienu Senāta atziņām tiesu nolēmumos sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Grāmatas atvēršanā būs Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša uzruna, Senāta atziņu apkopotāju ieskats pētījumos, kā arī senatoru pieredzes stāsti par to, kas slēpjas zem Senāta atziņas nolēmumā.

Savukārt diskusijā “Satversme tiesneša rokās” juristi (gan praktizējoši, gan citās jomās strādājoši) runās par tiesu kā starpnieku starp Satversmi un cilvēku, par tiesnesi kā Satversmes iztulkotāju. Diskusiju vadīs LU Juridiskās fakultātes docents Edvīns Danovskis.

Diskusijas dalībnieki būs tiesneši – bijusī senatore Edīte Vernuša un Administratīvo lietu departamenta senatore Ieva Višķere, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps, kā arī cilvēki, kas studējuši jurisprudenci, bet dzīvē strādā citās jomās – aktieris Gints Andžāns un rakstniece Māra Svīre.

Uz pasākumu klātienē aicināti tagadējie un bijušie senatori, Senāta zinātniskie padomnieki, tiesu priekšsēdētāji, augstskolu Juridisko fakultāšu dekāni, kā arī mediju pārstāvji.

Visiem interesentiem būs iespēja sekot grāmatas atvēršanai un diskusijai tiešraidē Augstākās tiesas mājaslapā un Youtube kanālā. Pasākuma laiks: 27.maijā plkst.13.00–15.30.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

 

Augstākā tiesa Satversmes simtgades gadā akcentē Senāta devumu Satversmes pamatvērtību – demokrātijas un tiesiskuma – stiprināšanā un personas pamattiesību nodrošināšanā. Projektā “Senāts par Satversmi” tiek pētīts un analizēts, kā Senāts savos nolēmumos lasa un iztulko Satversmes pantos un principos liktās vērtības. Notiek arī citas aktivitātes, ko organizē gan pati Augstākā tiesa, gan iesaistās citu institūciju rīkotajos un tiesu sistēmas kopīgajos pasākumos. Vairāk informācijas Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā “Senāts par Satversmi” un starpinstitūciju mājaslapā www.Satversme100.lv.