Piektdien, 22.februārī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2018.gadā. To analizēs struktūrvienību vadītāji – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Ziņojumu par Disciplinārtiesas darbu sniegs tās priekšsēdētāja Ināra Garda.

Plēnuma noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā un mērķiem un uzdevumiem 2019.gadā.

Ar statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu 2018.gadā var iepazīties tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika/ 2018

Plēnumā piedalīties un uzstāties aicināts Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Jānis Bordāns. 

Plēnums sāksies plkst. 9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis: 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv