10.jūnijā Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Oslo rajona tiesas, lai iepazītos ar tiesas darbu, zālēm, materiāltehnisko nodrošinājumu, drošības un IT risinājumiem tiesas ēkā. Viesu vidū bija Oslo tiesu nama darbinieki, kas ikdienā nodrošina tiesas darbu – tiesu nama dienesta vadītājs, administratori un koordinatori, drošības dienesta vadītājs un darbinieki.  

Tikšanās laikā Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa klātesošos iepazīstināja ar Augstākās tiesas struktūru, funkcijām, nodrošinājumu un Administrācijas sastāvu. Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis pastāstīja par tiesas budžetu, telpām, apsaimniekošanu un apsardzi. Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis iepazīstināja ar IT nodrošinājumu un Kancelejas vadītāja Elīna Majore pastāstīja par dokumentu apriti Augstākajā tiesā, tostarp elektronisko dokumentu apriti, tiesas saziņu ar lietu dalībniekiem un klientu apkalpošanu.

Vizītes noslēgumā viesi izstaigāja Tiesu pils telpas, apskatot tiesas zāles, kabinetus un Augstākās tiesas muzeju.

Viesi ļoti atzinīgi vērtēja tikšanās laikā gūto pieredzi un iespēju iepazīties ar tiesas telpām. Viņi ar apbrīnu raudzījās uz Augstākās tiesas muzeju, novērtējot vēstures liecību glabāšanas nozīmīgumu, izsakot vēlmi līdzīgu muzeju sākt veidot arī savā tiesu namā.

Vizītes ietvaros Norvēģijas delegācija apmeklēja arī Rīgas apgabaltiesu, iepazīstot tās darbu un nodrošinājumu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv