Piektdien, 27. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Moldovas Republikas parlamenta delegācija. Viesus uzņēma Administratīvo lietu departamenta tiesneses Anita Kovaļevska un Ieva Višķere.

Tā kā Moldovā šobrīd noris procesi datu aizsardzības likumu pieņemšanai, delegācija augstu vērtē pieredzes apmaiņas iespējas šajā jomā, viesojoties valstīs, kur šādi likumi jau ir spēkā.

Līdz ar to galvenās delegāciju interesējošās tēmas Augstākajā tiesā bija personas datu aizsardzības principu piemērošana tiesvedībā, personas datu aizsardzības tiesību un tiesību uz vārda brīvību līdzsvarošana, izvērtējot personu sūdzības, gadījumi, kad Augstākā tiesa vērtējusi personas datu aizsardzības noteikumu piemērošanu nacionālajā līmenī, to sasaiste ar Eiropas Savienības normatīvo regulējumu.

Tiesneses Ieva Višķere un Anita Kovaļevska, tiekoties ar viesiem, definēja likumos noteikto jēdzienu “personas dati”, pastāstīja par administratīvo tiesu kompetenci un lomu personas datu aizsardzībā, personas datu aizsardzības prasību ievērošanu tiesvedības procesā. Kā arī sniedza piemērus par izskatītajām lietām saistībā ar personas datu aizsardzību.

Iepazīstoties ar sniegtajiem piemēriem, Moldovas delegācijas viesu interesi raisīja tādi jautājumi kā piekļuve informācijai, kādas procedūras un noteikumi tiek ievēroti nolēmumu publicēšanā, tostarp arī komunikācijas jautājumi, piemēram, saziņa ar žurnālistiem, kas raksta par tiesu lietām, kā arī citas aktualitātes.

Moldovas delegācijas sastāvā bija deputāti Kirils Motpans (Chiril Moțpan), Valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs, Ivans Zabunovs (Ivan Zabunov), Cilvēktiesību un etnisko attiecību komitejas pārstāvis, Vasile Bolea (Vasile Bolea), Iecelšanas un imunitātes juridiskās komitejas pārstāvis, un Eduards Raducans (Eduard Răducan), Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra direktors.

Vizīte tika organizēta Latvijas un Vācijas kopīgi īstenotā un Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta “Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas ietvaros delegācija viesojās arī Tieslietu ministrijā, Datu valsts inspekcijā, Tiesībsarga birojā, tikās ar pārstāvjiem no Saeimas un Satversmes tiesas, kā arī apmeklēja Moldovas Republikas vēstniecību Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396