No 1.marta pieredzes apmaiņu Senāta Administratīvo lietu departamentā sāk Administratīvās rajona tiesas tiesnese Ieva Dambe. Tiesnese Senātā stažēsies gadu – līdz 2024.gada 29.februārim.  

Stažēšanās laikā tiesnešiem tiek saglabāts tiesneša atalgojums un nostrādātais laiks tiek ieskaitīts tiesneša darba stāžā.

Tiesnešu, kas ir pieredzes apmaiņas programmā Senātā, pienākumi ir analizēt judikatūras attīstības tendences, sagatavot nolēmumu projektus un atzinumus par tiesību jautājumiem, piedalīties tiesu prakses apkopojumu sagatavošanā un pētījumu izstrādē.

Ieva Dambe ir jau astotā tiesnese, kas piedalās zemāko instanču tiesnešu pieredzes apmaiņas programmā Senātā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211