Par nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordeņa III šķira piešķirta neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmajam priekšsēdētājam, zvērinātam advokātam Gvido Zemrībo. Lēmumu par apbalvojumu Ordeņu kapituls pieņēmis šī gada 20. oktobrī.

Gvido Zemrībo Latvijas tieslietu sistēmā strādājis un to veidojis vairāk nekā 50 gadus un joprojām ir juristu saimē cienīts advokāts, darbojas Latvijas Juristu biedrības valdē.

G.Zemrībo bija Augstākās tiesas vadītājs 1985. - 1994. gadā - laikā, kad Latvija atjaunoja valstisko neatkarību. Nozīmīga loma šajā procesā bija Augstākās tiesas nostājai: tā, atšķirībā no citām tiesībsargājošajām iestādēm, nesašķēlās un bija lojāla neatkarīgajai Latvijas Republikai. Augstākās tiesas plēnums vēl pirms faktiskās valsts neatkarības atjaunošanas un tiesu reformai nepieciešamās likumdošanas bāzes radīšanas 1990. gadā pieņēma lēmumu par tiesneša amata nesavienojamību ar piederību politiskajām partijām un sabiedriski politiskajām organizācijām un aicināja Augstāko Padomi atzīt par nelikumīgiem tos tiesu un ārpustiesu institūciju lēmumus, ar kuriem pēc okupācijas valsts likumiem bija represēti Latvijas iedzīvotāji, un reabilitēt nelikumīgi represētos.

1990.gada 16.maijā Latvijas Republikas Augstākā Padome ievēlēja G.Zemrībo par atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāju un uzdeva viņam sniegt priekšlikumus par Latvijas Republikas Augstākās tiesas un tās Prezidija personālsastāvu. G.Zemrībo spēja izveidot profesionālu un neatkarīgajai Latvijas valstij lojālu Augstākās tiesas kolektīvu. Viņa vadībā Augstākās tiesas plēnums 1991.gada 11.martā pieņēma vēsturisko lēmumu „Par Latvijas Republikas tiesu neatkarību”, kurā pirmo reizi bija noteikti tiesu neatkarības un lietu iztiesāšanas pamatprincipi, kas atbilda demokrātiskas valsts standartiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja G.Zemrībo vadībā tika izstrādāts likums „Par tiesu varu”, ko pieņēma 1992.gada 15.decembrī un kas bija Latvijas tiesu reformas tiesiskais pamats.

Nozīmīga bija arī G.Zemrībo starptautiskā darbība. 1990.-1993.gadā Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzstājās ar referātiem vairākās universitātēs ASV, piedalījās starptautiskās konferencēs Dānijā, Zviedrijā, Francijā, Nīderlandē u.c., bija daudzu juridisku publikāciju autors.

Savā profesionālajā pieredzē G.Zemrībo nesavtīgi dalījies ar jauno juristu paaudzi. Gan būdams Augstākās tiesas priekšsēdētājs, gan pēc tam viņš lasīja lekcijas Latvijas Universitātē un Latvijas Policijas akadēmijā.

1994. - 1998. gadā G. Zemrībo bija Latvijas vēstnieks Dānijā un Īslandē, kopš 1998. gada ir zvērināts advokāts.

Gvido Zemrībo ir devītais Augstākās tiesas tiesnesis, kas saņems valsts augstāko apbalvojumu atjaunotajā Latvijas Republikā. Līdz šim Triju zvaigžņu ordenis ir piešķirts Andrim Guļānam, Robertam Guntim Namatēvam, Kalvim Torgānam, Pāvelam Gruziņam, Aivai Zariņai un Guntai Višņakovai, bet Atzinības krusts - Rolandam Krauzem un Gunāram Aigaram.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211