Pirmdien, 24.oktobrī, Augstākās tiesas plēnums vēlēs Disciplinārtiesas locekli no Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru vidus.

Vakanta Disciplinārtiesas locekļa vieta palika pēc tam, kad jūlijā pensijā devās senators Andris Guļāns.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši senatori – divi no Senāta Civillietu departamenta, divi no Krimināllietu departamenta un divi no Administratīvo lietu departamenta. Disciplinārtiesas locekļus plēnums ievēl uz piecu gadu termiņu.

Plēnumam jāpārvēl arī sekretārs, jo reglamentā noteikts, ka plēnuma sekretārs tiek ievēlēts uz triju gadu termiņu. Pašlaik plēnuma sekretāre ir Civillietu departamenta senatore Marika Senkāne.  

Plēnuma sekretārs izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.

 

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtības projekts

Augstākās tiesas plēnuma tiešraides saite

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211