Pirmdien, 12.decembrī, Augstākās tiesas plēnums vēlēs Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.

Pašreizējai departamenta priekšsēdētājai Veronikai Krūmiņai 14.decembrī beidzas piecu gadu pilnvaru termiņš.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Senāta departamentu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem. Nav noteikts termiņu skaits, uz kādu persona var tikt ievēlēta šajā amatā.  

Plēnumam jāpārvēl arī Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis no tiesnešu vidus. Kopš 2019.gada šos pienākumus pilda senatore Marika Senkāne.

Saskaņā ar likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju. Tās sastāvā ir deviņi locekļi – Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211