Vēsturiski zīmīgā dienā – Senāta 94.gadadienā, kas ir 19.decembrī – Augstākajā tiesā viesojās pēdējā šīgada studentu grupa no Latvijas Universitātes, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu un apskatot vēsturisko Tiesu pili. Pēc šīsdienas ekskursijas studenti atzina, ka šī ir bijusi vērtīgākā semestra diena, jo viņi varēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, apskatīt tiesas muzeju un pat varēja vērot tiesas sprieduma pasludināšanu Krimināllietu tiesu palātā.

Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu kopš septembra apmeklēja 12 studentu grupas, kopumā aptuveni 350 studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes augstskolas, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Juridiskās koledžas un Valmieras ģimnāzijas.

Ar studentiem tikās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Studentiem bija noderīgi dzirdēt viņa stāstījumu par Latvijas tiesu sistēmu, tiesu darba aktualitātēm un personisko amata karjeras pieredzi. Priekšsēdētājs arī atbildēja uz studentu daudzveidīgajiem jautājumiem.

Pasākuma otrajā daļā studenti apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un klausījās stāstījumu par Latvijas Senāta vēsturi, Latvijas tiesu sistēmu okupācijas gados un neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanu. Ekskursijā pa Tiesu pili studenti ielūkojās tiesas zālēs, arī vēsturiskajā Senāta zālē un fotografējās pie Latvijas tieslietu simbola - K.Zemdegas skulptūras „Taisnība”.

Atsevišķām studentu un skolēnu grupām Augstākās tiesas apmeklējuma programma tika veidota nedaudz atšķirīga, atbilstoši viņu interesēm. Piemēram, ar Rīgas Skolēnu domes skolēniem tikās Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, pastāstot gan par tiesu sistēmu kopumā, gan par administratīvajām lietām. Savukārt Latvijas Universitātes žurnālistikas studiju studentiem noderīgs bija senatores Krūmiņas stāstījums par administratīvajām lietām, kas saistītas ar informācijas pieejamību valsts un pašvaldību iestādēs.

Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizēja ceturto gadu. To mērķis ir paplašināt topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļaut ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša darbā.


Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja
E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 2865221