Ar Juridiskās koledžas pirmā kursa studentu viesošanos Augstākajā tiesā 15. decembrī noslēdzās šī gada Pirmkursnieku dienas. To ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja 13 studentu grupas, kopumā aptuveni 350 studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes Augstskolas, Rīgas Juridiskās augstskolas, Juridiskās koledžas un Ogres profesionāli tehniskās skolas.

Ar studentiem tikās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Studentiem bija noderīgi dzirdēt viņa stāstījumu par Latvijas tiesu sistēmu, tiesu darba aktualitātēm un personisko amata karjeras pieredzi. Priekšsēdētājs arī atbildēja uz studentu daudzveidīgajiem jautājumiem.

Pasākuma otrajā daļā studenti apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un dzirdēja stāstījumu par Latvijas Senāta vēsturi, Latvijas tiesu sistēmu okupācijas gados un neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanu. Ekskursijā pa Tiesu pili studenti ielūkojās tiesas zālēs, arī vēsturiskajā Senāta zālē un fotografējās pie Latvijas tieslietu simbola - K.Zemdegas skulptūras „Taisnība”.

Atsevišķām studentu grupām Augstākās tiesas apmeklējuma programma tika veidota nedaudz atšķirīga, atbilstoši viņu interesēm.

Piemēram, ar Rīgas Juridiskās augstskolas maģistrantiem tikās senatori Jautrīte Briede un Aldis Laviņš, viņu saruna, kas norisinājās angļu valodā, bija arī par Latvijas un citu valstu tiesību sistēmu salīdzinājumu un administratīvajām tiesībām.

Savukārt Ogres profesionāli tehniskās skolas audzēknēm, kas apgūst sekretāra amatu, noderīga bija senatores Veronikas Krūmiņas ievadlekcija tiesību pamatos un senatora palīdzes Arlitas Zariņas stāstījums par tiesneša palīga darbu un savu personisko darba pieredzi.

Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizēja otro gadu. To mērķis ir paplašināt topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļaut ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša darbā. Uz Pirmkursnieku dienām Augstākā tiesa aicina Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211