17.decembrī Augstākajā tiesā viesojās pēdējā šīgada studentu grupa no Ekonomikas augstskolas, iepazīstot tiesu sistēmas un Augstākās tiesas darbu. Pirmkursnieku dienu ietvaros Augstāko tiesu kopš oktobra apmeklēja 16 studentu grupas, kopumā aptuveni 420 studenti un skolēni no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rēzeknes augstskolas, Ekonomikas augstskolas, Juridiskās koledžas, Jūrmalas valsts ģimnāzijas un Valmieras ģimnāzijas.

Ar studentiem tikās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Studentiem bija noderīgi dzirdēt viņa stāstījumu par Latvijas tiesu sistēmu, tiesu darba aktualitātēm un personisko amata karjeras pieredzi. Priekšsēdētājs arī atbildēja uz studentu daudzveidīgajiem jautājumiem.

Pasākuma otrajā daļā studenti apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un klausījās stāstījumu par Latvijas Senāta vēsturi, Latvijas tiesu sistēmu okupācijas gados un neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas atjaunošanu. Ekskursijā pa Tiesu pili studenti ielūkojās tiesas zālēs, arī vēsturiskajā Senāta zālē un fotografējās pie Latvijas tieslietu simbola - K.Zemdegas skulptūras „Taisnība”.

Atsevišķām studentu un skolēnu grupām Augstākās tiesas apmeklējuma programma tika veidota nedaudz atšķirīga, atbilstoši viņu interesēm. Piemēram, ar Ekonomikas augstskolas studentiem un Jūrmalas valsts ģimnāzijas skolēniem tikās Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, pastāstot gan par tiesu sistēmu kopumā, gan par administratīvajām lietām.

Pirmkursnieku dienas Augstākā tiesa organizēja piekto gadu. To mērķis ir paplašināt topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļaut ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām - tiesneša darbā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv