25.oktobrī Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma notāres Baibas Gabriēles zvērestu. Šis notikums ir īpaši nozīmīgs, jo pirmo reizi notāra zvērests tika pieņemts attālinātā formātā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Baiba Gabriēle iecelta zvērinātas notāres amatā Vidzemes apgabaltiesas teritorijā Alūksnē. Viņa desmit gadus bijusi zvērināta notāra palīdze, pirms tam strādājusi Rīgas rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, pēc zvēresta pieņemšanas sveicot zvērināto notāri ar jaunu dzīves posmu, atgādināja, ka zvērests notāram uzliek lielu atbildību. Ikdienā notārs nav saistīts ar tiesām, bet ir piederīgs Latvijas tiesu sistēmai. Notariāts nodrošina tiesisko stabilitāti un drošību. “Kvalitatīvs notāra darbs palīdz izvairīties no ilgstošām un nepatīkamām tiesvedībām. Esmu priecīgs par katru strīdu, kas atrisinās ārpus tiesas, jo tas atslogo tiesu darbu. Ja strīds tomēr nonāk tiesā, notāra kvalitatīvi sagatavoti dokumenti palīdz tiesai to sekmīgāk risināt. Līdz ar to notariāts ir ļoti svarīga tiesu sistēmas daļa,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Par trīs svarīgākajām notāra darba vērtībām Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata profesionalitāti, godīgumu un uzticamību. Priekšsēdētājs jaunajai notārei vēlēja augsti turēt šīs vērtības.

Zvērinātu Notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš virtuāli prezentēja zvērināta notāra amata zīmi, kas tiks nogādāta jaunajai kolēģei, un vēlēja, lai amata zīmē ietvertie simboli vienmēr atgādina par notāra darba būtību.

Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus pēc tam, kad devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211