Piektdien, 13.martā plkst 10.00 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši analizēs un vērtēs Augstākās tiesas darbu 2008.gadā.

Statistikas dati, kas jau ir pieejami mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”, rāda, ka 2008.gadā turpinājis pieaugt Augstākajā tiesā ienākušo lietu skaits un palielinājies nepabeigto lietu atlikums gada beigās. Pārslodze sevišķi jūtama civillietu izskatīšanā: Senāta Civillietu departamentā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nepabeigto lietu skaits gandrīz dubultojies, bet Civillietu tiesu palātā gada beigās neizskatītas palikušas vairāk kā 1000 lietas.

Plēnumā tiks analizēti tiesas darba rezultāti un meklēti risinājumi darba efektivizēšanai. Pārskata ziņojumus sniegs Senāta departamentu vadītāji Valerijans Jonikāns, Pāvels Gruziņš un Veronika Krūmiņa, tiesu palātu priekšsēdētāji Gunārs Aigars un Ervīns Kušķis.

Par aizvadītā gada darbu informēs arī Judikatūras nodaļas vadītāja Zigrīda Mita, Sūdzību izskatīšanas nodaļas vadītājs Rolands Krauze. Administratīvā darba pārskatu sniegs Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Pēc visu struktūrvienību atskaišu noklausīšanās kopsavilkuma ziņojumu par Augstākās tiesas darbu 2008.gadā sniegs Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Pēc plēnuma (ap plkst. 15.00) Augstākās tiesas priekšsēdētājs 461. telpā uz preses konferenci aicina žurnālistus. I.Bičkovičs dalīsies pārdomās par tiesas darba vērtējumu un problēmām. Preses konferencē piedalīsies arī Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji.

Žurnālistiem caurlaides iepriekš jāpiesaka par tālruni 67020396.


 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211